Komisja Balonowa

Skład Komisji Balonowej

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Arkadiusz Iwański

Przewodniczący

2.

Jacek Barski

Skarbnik

3.

Beata Adwent

Sekretarz