Informacje o sporcie balonowym i sterowcowym


Zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI do sportu balonowego kwalifikują się statki powietrzne lżejsze od powietrza (aerostaty), a więc balony i sterowce. 

Balony nie posiadają żadnego napędu, przemieszczają się z prędkością i kierunkiem wiatru. Pilot może zmienić kierunek lotu zmieniając wysokość gdyż wiatry na różnych wysokościach zazwyczaj wieją w różnych kierunkach. Sterowce od balonów różnią się posiadaniem własnego napędu, w związku z czym mogą wykonywać manewry względem kierunku wiatru i ziemi.

Klasa AA - balony gazowe, których wyporność uzyskiwana jest przez zastosowanie gazu lżejszego od powietrza takiego jak wodór, hel, gaz ziemny itp. Balon taki wznosi się po wyrzuceniu balastu - piasku lub wody, opada po otworzeniu klapy nawigacyjnej znajdującej się na szczycie powłoki. W tej klasie rozgrywane są Mistrzostwa Świata (kilka lotów w których piloci muszą osiągnąć nakazane przed startem cele) i Puchar Jamesa Gordona Bennetta (jeden lot na jak największą odległość liczoną od miejsca startu do miejsca lądowania ) który jest rozgrywany od 1906 r. Klasyfikowani są dwaj piloci lecący balonem. Nie jest prowadzona klasyfikacja drużynowa, kobiet i juniorów. Załoga w balonach gazowych składa się zazwyczaj z dwóch pilotów i trzech - czterech osób obsługi naziemnej niezbędnej do przygotowania balonu do lotu. Balon na miejsce startu przywożony jest samochodem terenowym lub osobowo-ciężarowym z przyczepą, który również służy do odebrania balonu i pilotów z miejsca lądowania.

Klasa AX - balony na ogrzane powietrze, w których wyporność uzyskiwana jest przez zastosowanie gorącego powietrza. Powietrze w powłoce podgrzewane jest palnikiem zasilanym ciekłym propanem. Po pogrzaniu powietrza balon zaczyna się wznosić, po wychłodzeniu powietrza lub częściowym wypuszczeniu go przez klapę spadochronową znajdującą się na szczycie balonu, zaczyna opadać. Balony tej klasy należą do najbardziej popularnych aerostatów na Świecie i w Polsce. Rozgrywane są mistrzostwa świata i Europy oraz wiele innych zawodów krajowych i międzynarodowych. Nie jest prowadzona klasyfikacja drużynowa oraz juniorów. Od ośmiu lat prowadzona jest klasyfikacja kobiet w ramach zawodów pod nazwą Puchar Świata Kobiet. Puchar ten rozgrywany w formie szeregu konkurencji na jednych zawodach. Podczas zawodów rozgrywane są konkurencje polegające głównie na osiągnięciu przez pilota celu, który został określony przed startem. Wynik, czyli odległość od celu mierzona jest do markera (wstęgi z materiału obciążonej niewielką ilością piasku) wyrzucanego przez pilota z kosza balonu. W klasyfikacji liczony jest jedynie pilot - dowódca balonu, niezależnie od ilości osób lecących balonem. Obsługa naziemna składa się zazwyczaj z trzech - czterech osób które przygotowują balon do lotu oraz odbierają go z miejsca lądowania. Często, szczególnie na zawodach wysokiej rangi, załoga powiększana jest o dodatkowe osoby pomagające pilotowi lokalizować cele. Do transportu załogi i balonu służy zazwyczaj samochód terenowy lub osobowo-ciężarowy z przyczepą. 

Klasa AM - balony o konstrukcji mieszanej, stanowiącej kombinację balonu gazowego i na ogrzane powietrze. Można wykonywać na nich bardzo długie loty, na przykład dookoła kuli ziemskiej. W ramach rywalizacji sportowej prowadzone są zawody w lotach długodystansowych, np. przez Atlantyk. Planowane jest rozgrywanie zawodów w najkrótszym przelocie dookoła świata. 

Klasa BX - sterowce na ogrzane powietrze. Wyporność uzyskiwana jest podobnie jak w balonach na ogrzane powietrze, palnik zasilany ciekłym propanem podgrzewa powietrze w powłoce. Napęd stanowi silnik spalinowy umieszczony za kabiną załogi, który umożliwia przemieszczanie takiego aerostatu względem ziemi i otaczającego powietrza. W tej klasie rozgrywane są mistrzostwa świata oraz zawody międzynarodowe. Prowadzona jest tylko klasyfikacja indywidualna pilotów. Konkurencje polegają na wykonywaniu lotów do określonego przed startem celu oraz pokonaniu danego dystansu w jak najkrótszym czasie. Do transportu na miejsce rozgrywania zawodów służy samochód osobowo-ciężarowy z przyczepą. Obsługę naziemną stanowi nie mniej niż pięć - sześć osób. Na mistrzostwach świata istnieje potrzeba zaangażowania liczniejszej załogi, wykonującej dodatkowe czynności pomocnicze w czasie konkurencji.